daha önce yapmış olduğum kayıtlar

buraya bir takım kayıtlar eklenecek...